14 Հունվար 2014, 16:02
1390 |

Ստամբուլի հայ ամիրայական դասը

Թուրքիայում հրատարակվել է պատմաբան Հակոբ Բարսումյանի հեղինակած «Ստամբուլի հայ ամիրայական դասը» գիրքը, որը պատմում է Օսմանյան կայսրության շրջանում հայտնի հայ ազնվականների սոցիալական, քաղաքական գործունեության մասին: Ներկայացված են նաև պատմական մի շարք վերլուծություններ:

«Արաս» հրատարակչության հրատարակած գրքում առանձնակի ուշադրություն է դարձված հայ ամիրաներին և Օսմանյան կայսրության տարածքում նրանց կատարած ներդրումներին:

Հեղինակ Հակոբ Բարսումյանը հայտնի է օսմանյան շրջանում հայերի վերաբերյալ իր ուսումնասիրություններով:

Այս թեմայով