10 Փետրվար 2013, 12:51
1229 |

Քիմ Քաշքաշյանը՝ «Գրեմի» մրցանակի դափնեկիր

ՀայկականծագումովամերիկուհիալտահարՔիմՔաշքաշյանըդարձավ «Գրեմիի» դափնեկիր «Լավագույնդասականգործիքայինսոլո» անվանակարգում: Քաշքաշյանըարժանացավերաժշտականմրցանակին «Kurtág & Ligeti: MusicForViola» ստեղծագործությանձայնագրությանհամար:

«Գրեմիի» հանձնման 55-րդամենամյաարարողությունըտեղիունեցավԼոսԱնջելեսումփետրվարի 10-ին:

ՔիմՔաշքաշյանըծնվելէ 1952-իօգոստոսի 31-ինՄիչիգանիԴեթրոիթքաղաքում: ՆասովորելէՓիբոդա (ԱՄՆ) երաժշտականկոնսերվատորիայում: 1980-ինԼայոնելԹերթիսիանվանմիջազգայինմրցույթումստացելէերկրորդմրցանակը:

1986-ինտեղափոխվելէԳերմանիա, որտեղդասավանդելէՖրայբուսգիերաժշտականհամալսարանում, ինչպեսնաև «ՀանսԱյսլեր» երաժշտականուսումնարանում:

ՈրպեսմենակատարուհիՔաշքաշյանըելույթէունեցելՆյուՅորքի, Բեռլինի, Վիեննայի, Լոնդոնիհանրահայտնվագախմբերի հետ, դիրիժորներՌիկարդոՇայի, ՔրիստոֆԷշենբախի, ՌիկարդոՄուտիիղեկավարությամբ: ԻրերգացանկումկանԲախի, Մոցարտի, Շուբերտի, Շումանի, Բրամսի, Բարտոկի, Հինդեմիտի, Շոստակովիչի, Պենդերեցկու, Բերիոյի, ԲեթսիԺոլասի, ԷլենիԿարաինդրուի, Շնիթկեի, Մանսուրյանի, Էտվեշի, ԲեթթիՕլիվերոյիևայլոցստեղծագործություններ: ՆերկայումսՔիմՔաշքաշյանըդասավանդումէՆորԱնգլիայի (ԱՄՆ) համալսարանում:

«Գրեմի» մրցանակը (Grammy Awards) շնորհվումէամենտարիԱՄՆՁայնագրություններիազգայինակադեմիայիկողմից (Recording Academy), որհիմնվելէ 1957-ին, ևնշումէերաժշտականձեռքբերումներըզանազանոճերումևուղղություններում՝անկախկոմերցիոնհաջողություններիցևհիթ-շքերթներումտվյալստեղծագործությանկամկատարողիգրավածդիրքից:

Այս թեմայով