Գլխավոր խմբագիր

Արտավազդ Եղիազարյան [email protected]

Խմբագրություն

[email protected]

Գովազդի բաժին

[email protected]

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ՝

«ԵՐԵՎԱՆ» ամսագրի խմբագրություն
0002, Երևան, Արամի 80,
+374 (10) 50 10 82